مورد سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول

مورد: سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول عملیات نظامی اخبار بین الملل

گت بلاگز عکس خبری درگیری پلیس و مردم در اعتراضات خیابانی علیه رئیس‌جمهور ونزوئلا

 جریان اعتراضاتی که در پی تصمیم نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا جهت تشکیل شورای مردمی صورت گرفته است دست‌کم ۳۷ تن زخمی شدند.

درگیری پلیس و مردم در اعتراضات خیابانی علیه رئیس‌جمهور ونزوئلا

درگیری پلیس و مردم در اعتراضات خیابانی علیه مدیر جمهور ونزوئلا

عبارات مهم : خیابانی

جریان اعتراضاتی که در پی تصمیم نیکولاس مادورو، مدیر جمهور ونزوئلا جهت تشکیل شورای مردمی صورت گرفته است دست کم ۳۷ تن زخمی شدند.

درگیری پلیس و مردم در اعتراضات خیابانی علیه رئیس‌جمهور ونزوئلا

 جریان اعتراضاتی که در پی تصمیم نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا جهت تشکیل شورای مردمی صورت گرفته است دست‌کم ۳۷ تن زخمی شدند.

درگیری پلیس و مردم در اعتراضات خیابانی علیه رئیس‌جمهور ونزوئلا

 جریان اعتراضاتی که در پی تصمیم نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا جهت تشکیل شورای مردمی صورت گرفته است دست‌کم ۳۷ تن زخمی شدند.

درگیری پلیس و مردم در اعتراضات خیابانی علیه رئیس‌جمهور ونزوئلا

واژه های کلیدی: خیابانی | ونزوئلا | اعتراضات | عکس خبری

درگیری پلیس و مردم در اعتراضات خیابانی علیه رئیس‌جمهور ونزوئلا

درگیری پلیس و مردم در اعتراضات خیابانی علیه رئیس‌جمهور ونزوئلا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs