مورد سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول

مورد: سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول عملیات نظامی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویرهای ، ساخت ۷ هزار فرفره‌ به مناسبت سالگرد تاسیس پارک «پراسپکت» در نیویورک

تصاویر زیر مربوط به هفت هزار فرفره‌ زرد رنگی است که به مناسبت یکصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس پارک «پراسپکت» در نیویورک ساخته شده است است.

تصویرهای ، ساخت ۷ هزار فرفره‌ به مناسبت سالگرد تاسیس پارک «پراسپکت» در نیویورک

ساخت ۷ هزار فرفره به مناسبت سالگرد تاسیس پارک «پراسپکت» در نیویورک / تصویرهای

عبارات مهم : فرفره

تصاویر زیر مربوط به هفت هزار فرفره زرد رنگی است که به مناسبت یکصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس پارک «پراسپکت» در نیویورک ساخته شده است است.

بازدیدکننده ها هم می توانند با ساختن فرفره، آن را در پارک راه اندازی کنند.

تصویرهای ، ساخت ۷ هزار فرفره‌ به مناسبت سالگرد تاسیس پارک «پراسپکت» در نیویورک

تصاویر زیر مربوط به هفت هزار فرفره‌ زرد رنگی است که به مناسبت یکصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس پارک «پراسپکت» در نیویورک ساخته شده است است.

تصویرهای ، ساخت ۷ هزار فرفره‌ به مناسبت سالگرد تاسیس پارک «پراسپکت» در نیویورک

واژه های کلیدی: فرفره | اندازی | نیویورک | اخبار گوناگون

تصویرهای ، ساخت ۷ هزار فرفره‌ به مناسبت سالگرد تاسیس پارک «پراسپکت» در نیویورک

تصویرهای ، ساخت ۷ هزار فرفره‌ به مناسبت سالگرد تاسیس پارک «پراسپکت» در نیویورک

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs