مورد سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول

مورد: سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول عملیات نظامی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویرهای | بارش باران شدید و جاری شدن سیل در خیابان‌های استانبول

بارش ناگهانی و شدید باران در استانبول موجب راه افتادن سیل در معابر شهری شد. بسیاری از مردم به علت آب گرفتگی نتوانستند از شبکه حمل و نقل عمومی هم استفاده کنند.

تصویرهای | بارش باران شدید و جاری شدن سیل در خیابان‌های استانبول

تصویرهای | بارش باران شدید و جاری شدن سیل در خیابان های استانبول

عبارات مهم : اخبار

بارش ناگهانی و شدید باران در استانبول موجب راه افتادن سیل در معابر شهری شد. بسیاری از مردم به علت آب گرفتگی نتوانستند از شبکه حمل و نقل عمومی هم استفاده کنند.

تصویرهای | بارش باران شدید و جاری شدن سیل در خیابان‌های استانبول

بارش ناگهانی و شدید باران در استانبول موجب راه افتادن سیل در معابر شهری شد. بسیاری از مردم به علت آب گرفتگی نتوانستند از شبکه حمل و نقل عمومی هم استفاده کنند.

تصویرهای | بارش باران شدید و جاری شدن سیل در خیابان‌های استانبول

بارش ناگهانی و شدید باران در استانبول موجب راه افتادن سیل در معابر شهری شد. بسیاری از مردم به علت آب گرفتگی نتوانستند از شبکه حمل و نقل عمومی هم استفاده کنند.

تصویرهای | بارش باران شدید و جاری شدن سیل در خیابان‌های استانبول

اخبار گوناگون – خبر آنلاین

واژه های کلیدی: اخبار | باران | آنلاین | استفاده | استانبول | حمل و نقل عمومی | اخبار گوناگون

تصویرهای | بارش باران شدید و جاری شدن سیل در خیابان‌های استانبول

تصویرهای | بارش باران شدید و جاری شدن سیل در خیابان‌های استانبول

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs