مورد سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول

مورد: سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول عملیات نظامی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات حبس یک ساله جهت نماینده فدراسیون تیراندازی با کمان بعد از جعل امضا

دادگاه کیفری پایتخت کشور عزیزمان ایران نماینده فدراسیون تیراندازی با کمان را به خاطر جعل امضا به یک سال حبس محکوم کرد.

حبس یک ساله جهت نماینده فدراسیون تیراندازی با کمان بعد از جعل امضا

حبس یک ساله جهت نماینده فدراسیون تیراندازی با کمان بعد از جعل امضا

عبارات مهم : همکاری

دادگاه کیفری پایتخت کشور عزیزمان ایران نماینده فدراسیون تیراندازی با کمان را به خاطر جعل امضا به یک سال حبس محکوم کرد.

به گزارش فارس، کریم صفایی مدیر سابق فدراسیون تیراندازی با کمان در وقت محمد عباسی وزیر ورزش سابق از سمت خود برکنار شد.

حبس یک ساله جهت نماینده فدراسیون تیراندازی با کمان بعد از جعل امضا

در جریان این اتفاقات دو نماینده از فدراسیون که در حال حاضر نیز یکی از آنها با تیم های ملی همکاری می کند با جعل امضا با ارسال نامه ای به فدراسیون جهانی اعلام کردند صفایی از سمت خود استعفا کرده است.

به دنبال این اتفاقات با شکایت کریم صفایی دادگاه حکم خود را به سود صفایی صادر کرد، ولی با واخواهی نماینده فدراسیون پرونده دوباره مورد بررسی قرار داده شد که حکم تازه صادر شد.

دادگاه کیفری پایتخت کشور عزیزمان ایران نماینده فدراسیون تیراندازی با کمان را به خاطر جعل امضا به یک سال حبس محکوم کرد.

براساس رأی دادگاه کیفری 2 پایتخت کشور عزیزمان ایران خاص پیگیری به جرائم کارکنان دولت، آقای (الف.ن) به اتهام همکاری در جعل به تحمل یکسال حبس از حیث جعل و و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به استناد مواد 6 و 7 جرائم رایانه ای گردیده است.

این حکم ظرف 20 روز قابل اجراست.

به دنبال برکناری کریم صفایی، محمدعلی شجاعی به عنوان مدیر فدراسیون گزینش شد.

حبس یک ساله جهت نماینده فدراسیون تیراندازی با کمان بعد از جعل امضا

واژه های کلیدی: همکاری | دادگاه | تیراندازی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs