مورد سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول

مورد: سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول عملیات نظامی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی راز شکل گیری دنیا در معدن متروکه طلا!

محققان قصد دارند آزمایشی را در یک معدن متروکه طلا انجام دهند تا بر مبنای آن بتوانند رمز و رازهای مربوط به نحوه شکل گیری دنیا را مشخص کنند.

راز شکل گیری دنیا در معدن متروکه طلا!

راز شکل گیری دنیا در معدن متروکه طلا!

عبارات مهم : آزمایش

محققان قصد دارند آزمایشی را در یک معدن متروکه طلا انجام دهند تا بر مبنای آن بتوانند رمز و رازهای مربوط به نحوه شکل گیری دنیا را مشخص کنند.

به گزارش مهر به نقل از وی تری، به همین منظور ساخت و سازهایی در این معدن در جریان است تا آنچه که بزرگترین آزمایش تجربی دنیا توصیف شده، انجام شود.

آزمایش یاد شده است در معدن طلای متروکه ای در داکوتای جنوبی انجام می شود و یک گروه بین المللی متشکل از هزار دانشمند در برگزاری آن همکاری می کنند. آنان امیدوارند از این طریق به بعضی از پیچیده ترین رازهای دنیا پی ببرند.

راز شکل گیری دنیا در معدن متروکه طلا!

این آزمایش که آزمایش نوترینوی زیرزمینی عمیق یا DUNE نام گرفته، با استفاده از دو آشکارساز نوترینو انجام می شود که در داخل قدرتمندترین پرتوافکن نوترینوی دنیا قرار گرفته اند.

نوترینو یک ذره بنیادی است که از نظر الکتریکی خنثی بوده و به ندرت وارد برهمکنش می شود. نوترینو به معنی «کوچک خنثی»، معمولاً با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت کرده و قادر است از درون مواد تقریباً بدون هیچ برهمکنشی عبور کند. نوترینوها دارای جرم بسیار کوچک، ولی غیر صفر هستند و قادر هستند مسافت های بسیار طولانی را درون مواد بدون برهمکنش طی کنند.

محققان قصد دارند آزمایشی را در یک معدن متروکه طلا انجام دهند تا بر مبنای آن بتوانند رمز و رازهای مربوط به نحوه شکل گیری دنیا را مشخص کنند.

یکی از این آشکارسازها وظیفه شناسایی تعاملات این ذره را در نزدیکی منبع پرتوافکنی بر عهده دارد و آشکارساز بعدی که بزرگتر است در فاصله یک کیلومتری آشکارساز دیگر راه اندازی می شود و محققان با استفاده از آنها قادر به درک نقش ذره نوترینو در خلقت دنیا هستند.

پژوهشگران می گویند از این طریق این آزمایشات قادر به درک منشا ذره نوترینو، کشف منشا وحدت نیروهای تشکیل دهنده دنیا و درک نحوه شکل گیری بعضی سیاه چاله ها هستند. آنان انتظار دارند پژوهش هایشان در این زمینه تا سال ۲۰۲۴ به نتیجه برسد

.

راز شکل گیری دنیا در معدن متروکه طلا!

واژه های کلیدی: آزمایش | محققان | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs