مورد سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول

مورد: سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول عملیات نظامی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی برنامه زودهنگام جبهه مردمی جهت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ، تصویر العمل جمنا به نامه انتقادی قالیباف

عضو هیأت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه سند راهبردی فعالیت جبهه را تا سال ۱۴۰۰ و انتخابات ریاست جمهوری در آن سال پوشش می‌دهد، ‌ افزود: ‌ د

برنامه زودهنگام جبهه مردمی جهت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ، تصویر العمل جمنا به نامه انتقادی قالیباف

تصویر العمل جمنا به نامه انتقادی قالیباف /برنامه زودهنگام جبهه مردمی جهت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

عبارات مهم : اسلامی

عضو هیأت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه سند راهبردی فعالیت جبهه را تا سال ۱۴۰۰ و انتخابات ریاست جمهوری در آن سال پوشش می دهد، افزود: در واقع می توان گفت این سند نقشه راه جبهه مردمی طی ۴ سال آینده است.

سیدمحمد حسینی عضو هیأت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: بعد از انتخابات ضرورت داشت که فعالیت های چندین ماهه جبهه مردمی بازبینی شود نقاط ضعف و قوت مشخص شود و سیاست ها و راهبردهای جدیدی تعیین شوند لذا طی چندین جلسه در هیأت رئیسه و شورای مرکزی این مطالب امروز به نتیجه رسید و تقریبا نهایی شد.

برنامه زودهنگام جبهه مردمی جهت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ، تصویر العمل جمنا به نامه انتقادی قالیباف

عضو هیأت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تاکید کرد: جبهه مردمی در حال حاضر یک تحلیل جامع از اوضاع کشور، انتخابات گذشته و ادامه فعالیت های جبهه در دست دارد و در این طرح نقاط ضعف و قوت و وقت ها و ترساندن ها کاملا مشخص شده است اند و بر مبنای آن روش ها و سیاست های کلی جبهه و اهم برنامه های عملیاتی تدوین شده است است.

وی راجع به اینکه آیا این طرح سند راهبردی جبهه مردمی هست، گفت: بله، این طرح امروز تقریبا نهایی شد، هر چند ممکن است بعد ها یکسری اصلاحات جزئی داشته باشد ولی چارچوب و محتوای کلی آن مشخص شده است است.

عضو هیأت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه سند راهبردی فعالیت جبهه را تا سال ۱۴۰۰ و انتخابات ریاست جمهوری در آن سال پوشش می‌دهد، ‌ افزود: ‌ د

عضو هیأت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: راجع به ساختار جبهه مردمی و اینکه آیا اصلاحاتی نیاز دارد یا خیر، شرکت جبهه در استان ها و شهرستان ها، اوضاع کشور، رصد کارها و عملکرد نهاد ها و دستگاه ها و همچنین تحلیل بعضی مباحث مهم در کشور، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وی با اشاره به قرارداد توتال یا انتخابات نظام پزشکی، یادآور شد: جبهه در قبال این موضوعات، موضع روشنی دارد و صرفا هم مسئله نقد مطرح نیست. بلکه دارای پیشنهادات و راهکارهایی است که مطرح می شوند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در این جلسه راجع به نامه قالیباف و تاکید وی بر تعریف نواصولگرایی صحبت شد یا خیر، اظهار داشت: بله در این جلسه مطرح شد که چنین نامه ای نوشته شده است هست؛ روال جبهه این است که از همه ظرفیت ها و نیرو ها استفاده شود و نظر های متفاوت را مورد توجه قرار دهد.

برنامه زودهنگام جبهه مردمی جهت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ، تصویر العمل جمنا به نامه انتقادی قالیباف

واژه های کلیدی: اسلامی | فعالیت | انقلاب | قالیباف | انتخابات | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs