مورد سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول

مورد: سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول عملیات نظامی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی صدای خیابان و پاساژ و بازار را باید شنید/ صدای کاسبکاران دلال با صدای تهیدستان

آشنا: صدای خیابان و پاساژ و بازار را باید شنید. اولی صدای مردم است ولی باید در تشخیص صدای دوم و سوم زیاد تأمل کرد تا صدای کاسبکاران دلال با صدای تهیدستان دلواپس

صدای خیابان و پاساژ و بازار را باید شنید/ صدای کاسبکاران دلال با صدای تهیدستان

مشاور روحانی: صدای خیابان و پاساژ و بازار را باید شنید/ صدای کاسبکاران دلال با صدای تهیدستان دلواپس اشتباه گرفته نشود

عبارات مهم : بازار

آشنا: صدای خیابان و پاساژ و بازار را باید شنید. اولی صدای مردم است ولی باید در تشخیص صدای دوم و سوم زیاد تأمل کرد تا صدای کاسبکاران دلال با صدای تهیدستان دلواپس اشتباه گرفته نشود.

مشاور فرهنگی مدیر جمهور تاکید کرد: باید زیاد تأمل کرد تا صدای کاسبکاران دلال با صدای تهیدستان دلواپس اشتباه گرفته نشود.

حسام الدین آشنا در کانال تلگرامی خود به ناآرامی های دیروز و امروز در پایتخت کشور عزیزمان ایران نوشت:

صدای خیابان و پاساژ و بازار را باید شنید/ صدای کاسبکاران دلال با صدای تهیدستان

صدای خیابان و پاساژ و بازار را باید شنید. اولی صدای مردم است ولی باید در تشخیص صدای دوم و سوم زیاد تأمل کرد تا صدای کاسبکاران دلال با صدای تهیدستان دلواپس اشتباه گرفته نشود.

واژه های کلیدی: بازار | خیابان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs