مورد سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول

مورد: سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول عملیات نظامی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پیش‌بینی ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار وقت شغلی در بودجه سال ۹۷

معاون رییس جمهور و رییس شرکت برنامه و بودجه کشور گفت: یک میلیون و ۳۳ هزار وقت شغلی در بودجه سال آینده که مقطعی از یک سال برنامه ششم توسعه هست، ددر نظر گرفته شده

پیش‌بینی ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار وقت شغلی در بودجه سال ۹۷

پیش بینی ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار وقت شغلی در بودجه سال ۹۷

عبارات مهم : میلیون

معاون رییس جمهور و رییس شرکت برنامه و بودجه کشور گفت: یک میلیون و ۳۳ هزار وقت شغلی در بودجه سال آینده که مقطعی از یک سال برنامه ششم توسعه هست، ددر نظر گرفته شده است است و در این راستا ۱۲ برنامه اجرایی آینده نگری شده است که حداقل سرمایه گذاری جهت آن حدود ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت پیش از ظهر امروز ۱۲ بهمن ماه در نشست با کارکنان شرکت مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اظهار کرد: بعد از احیاء سازمان، نشانه مهم تعریف شده، راهبری و رصد توسعه کشور است و از سوی رییس جمهور به عنوان نخستین ماموریت ما تصریح شد لذا در گام نخست در این راستا باید در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … مطالعه داشته و بعد از آن بتوانیم برنامه میان مدت و بلند مدت تعریف کنیم تا براساس آن در سال ها بودجه سنواتی داشته باشیم.

پیش‌بینی ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار وقت شغلی در بودجه سال ۹۷

رییس شرکت برنامه و بودجه کشور با اشاره تعیین رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور در برنامه ششم توسعه گفت: براین اساس می توانیم حدود ۹۵۰ هزار وقت شغلی در سال ایجاد کنیم که در این راستا جهت سال آینده آینده نگری ورود ۸۳۸ هزار نفر به بازار کار را داریم.

وی افزود: یک میلیون و ۳۳ هزار وقت شغلی در بودجه سال آینده که مقطعی از یک سال برنامه ششم توسعه هست، ددر نظر گرفته شده است است و در این راستا ۱۲ برنامه اجرایی آینده نگری شده است که حداقل سرمایه گذاری جهت آن حدود ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

معاون رییس جمهور و رییس شرکت برنامه و بودجه کشور گفت: یک میلیون و ۳۳ هزار وقت شغلی در بودجه سال آینده که مقطعی از یک سال برنامه ششم توسعه هست، ددر نظر گرفته شده

نوبخت با اشاره به اینکه توزیع شده است که این وقت ها در چه بخشی ایجاد شود، تصریح کرد: باید در مقابله با زلزله به بافت فرسوده توجه کنیم و در حوادث اخیر مشاهده کردیم هر جایی محکم ساخته شده است بود، خساراتی به آن مجموعه وارد نشده بود، لذا قرار شد ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نامناسب را در بافت فرسوده نوسازی کنیم که ۶۰ هزار وقت شغلی در بخش مسکن دیده شده است است.

سخنگوی قوه مجریه بیان کرد: در بودجه جامع نگر و مسئله محور کار می کنیم و مسائلی همچون آب، محیط زیست و … وجود دارد که اگر به آن نرسیم، به بحران خواهیم رسید.

رییس شرکت برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه بودجه خنثی نیست و علت اینکه یک گروه موافق و مخالف داشتیم، این است که بودجه خبر دارد، خاطر نشان کرد: ما جهت فقرزدایی و کم کردن فاصله بینی فقیر و غنی در بودجه ۹۷ برنامه های خوب و کاربردی را آینده نگری کرده ایم ضمن آنکه جهت ۷۱ هزار طرح و پروژه ناتمام برنامه داریم و می دانیم به دنبال چه چیزهایی هستیم.

پیش‌بینی ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار وقت شغلی در بودجه سال ۹۷

واژه های کلیدی: میلیون | برنامه | اقتصادی | سال آینده | بودجه کشور | برنامه ریزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs