مورد سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول

مورد: سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول عملیات نظامی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی معرفی غول‌های نفتی مایل به حضور در مناقصه میدان نفتی آزادگان

مدیرعامل و مدیر هیات مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت از ارائه طرح مطالعاتی شرکت های توتال فرانسه، اینپکس ژاپن و پتروناس مالزی جهت توسعه میدان نفتی آزادگان خبر داد

معرفی غول‌های نفتی مایل به حضور در مناقصه میدان نفتی آزادگان

معرفی غول های نفتی مایل به حضور در مناقصه میدان نفتی آزادگان

عبارات مهم : مالزی

مدیرعامل و مدیر هیات مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت از ارائه طرح مطالعاتی شرکت های توتال فرانسه، اینپکس ژاپن و پتروناس مالزی جهت توسعه میدان نفتی آزادگان خبر داد.

به گزارش ایسنا، سید نورالدین شهنازی زاده با بیان اینکه جهت توسعه میدان آزادگان با ۸ شرکت قرارداد محرمانگی امضا شده است هست، گفت: بعضی از این شرکت ها گزارش مطالعات خود را ارائه کرده اند و بعضی دیگر هم در حال تکمیل فرآیند مطالعه هستند و به تدریج با برگزاری جلسه هایی در سطوح کارشناسی شرکت متن، این گزارشات در حال ارائه هست. شرکت های “اینپکس ژاپن”، “شل”، “توتال”، “پتروناس مالزی”، “انی” و همچنین”سی ان پی سی” چین از جمله شرکت هایی هستند که میل به به حضور در مناقصه میدان نفتی آزادگان را دارند.

معرفی غول‌های نفتی مایل به حضور در مناقصه میدان نفتی آزادگان

وی با تأکید بر تدوین برنامه راهبردی توسعه میدان آزادگان جنوبی در فاز ۲ اظهار کرد: در فاز نخست توسعه این میدان جهت دستیابی به رقم تولید روزانه ۳۲۰هزار بشکه نفت برنامه ریزی شده است هست، در فاز ۲ نیز این رقم بر مبنای نتیجه های استخراج شده است از فاز نخست خواهد بود.

بر اساس این گزارش، میدان نفتی آزادگان نخستین میدانی است که قرار است جهت توسعه به مناقصه گذاشته شود. به طور کلی صلاحیت 29 شرکت جهت حضور در مناقصه های نفتی کشور عزیزمان ایران تایید شده است است و طبق گفته های اخیر مسئولین هفته گذشته دعوت نامه ای جهت شرکت های صاحب صلاحیت ارسال شد تا این شرکت ها میل به نهایی خود را جهت حضور در مناقصه میدان نفتی آزادگان اعلام کنند.

مدیرعامل و مدیر هیات مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت از ارائه طرح مطالعاتی شرکت های توتال فرانسه، اینپکس ژاپن و پتروناس مالزی جهت توسعه میدان نفتی آزادگان خبر داد

گفته می شود نخستین مناقصه نفتی تا آخر دولت یازدهم برگزار خواهد شد.

واژه های کلیدی: مالزی | ارائه طرح | میدان نفتی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs