مورد سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول

مورد: سوریه شبانه مرکزی آمریکا استانبول عملیات نظامی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی میزبان مناسب و کم کردن دشمن های طبیعی عوامل مهم ازدیاد سفید بالک‌ها

مسول دفع آفات منطقه ۱ پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: پیدا کردن میزبان مناسب توت و زیتون، کم کردن یا نبود دشمن های طبیعی، تغییرات اکوسیستم به نفع آفات و به ضرر د

میزبان مناسب و کم کردن دشمن های طبیعی عوامل مهم ازدیاد سفید بالک‌ها

میزبان مناسب و کم کردن دشمن های طبیعی عوامل مهم ازدیاد سفید بالک ها

عبارات مهم : طبیعی

مسول دفع آفات منطقه ۱ پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: پیدا کردن میزبان مناسب توت و زیتون، کم کردن یا نبود دشمن های طبیعی، تغییرات اکوسیستم به نفع آفات و به ضرر دشمنان، سرعت تولید مثل اوج از عوامل موثر در طغیان سفید بالک ها هستند.

به گزارش ایسنا داریوش مهرشاهی در نشست «هم اندیشی با عنوان مدیریت تلفیقی آفات فضای سبز» با تاکید بر سفید با لک ها که از سوی مرکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه ۱۱ برگزارشد، با بیان اینکه با معضلی به عنوان سفید بالک ها در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران روبرو هستیم، گفت: به طور کلی حشرات جزیی از اکوسیستم طبیعی ما هستند و نمی توان آن ها را از بین بردن کرد همچنین در بین جانوران بیشترین جمعیت را حشرات دارند که به ازای هر انسان ۲۰۰ میلیون حشره وجود دارد.

وی ادامه داد: سفید بالک ها دو میزبانه هستند؛ میزبان اول آن ها پشت برگ توت است و بعد از آن در زمستان به سمت میزبان دوم خود یعنی درخت زیتون می روند بنابراین باید دقت کنیم که درجاهایی که کشت مخلوط زیتون و توت وجود دارد، کار سخت تر است.

میزبان مناسب و کم کردن دشمن های طبیعی عوامل مهم ازدیاد سفید بالک‌ها

مسوول دفع آفات منطقه ۱ به عوامل موثر در طغیان سفید بالک ها اشاره کرد و گفت: پیدا کردن میزبان مناسب توت و زیتون، کم کردن یا نبود دشمن های طبیعی، تغییرات اکوسیستم و یا شرایط اقلیمی به نفع آفت و به ضرر دشمن های و تولید مثل اوج از عوامل موثر در طغیان این سفید بالک ها هستند. همچنین آفات و حشرات به علت خونسرد بودن در مناطق گرم و پرتردد، سیکل زندگی خود را در مدت کوتاه تری طی می کنند بنابر این مورد نیاز است مسیرهای پرتردد به علت خروجی اگزوزها در اولویت پایش قرارگیرد.

وی با بیان اینکه تنوع گونه سفید بالکaleurodidea ۱۵۵۰ گونه در دنیا است گفت: این حشرات از سلسلسه جانوران از شاخه بندپایان از راسته نیم بالان واز خانواده سفید بالک ها هستند. تناوب زندگی آن ها نیز به ترتیب، تخم، پوره سن اول، پوره سن دوم، پوره سن سوم، پوره سن چهارم( شفیره)، و حشره کامل است.

مسول دفع آفات منطقه ۱ پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: پیدا کردن میزبان مناسب توت و زیتون، کم کردن یا نبود دشمن های طبیعی، تغییرات اکوسیستم به نفع آفات و به ضرر د

مهرشاهی با اشاره به اینکه سفید بالک پایتخت کشور عزیزمان ایران از گونه جدیدی از جنس aleuroclava هست، گفت: خسارت های مستقیم سفید بالک ها مشمول بر تغذیه وضعف گیاه وخسارت های مستقیم آن که ناشی از ترشح عسلک است منجر به رشد قارچ های دوده واختلال در فتوسنتز و درنهایت اثرات روانی نامطلوب جهت شهروندان است.به همین منظور پیش آگاهی و رد یابی سفید بالک ها به منظور بررسی وقت طغیان این آفت ها وزمان خروج آن ها از پوره اهمیت دارد.

به گفته وی سفید بالک ها در اوایل صبح که هوا خنک تر است پرواز می کنند و جابه جا می شوند و در ساعات گرم در پشت برگ ها و نزدیک به زمین مستقر هستند. همچنین این سفید بالک ها میزبان های متعدد دیگری از جمله یاس زرد، رازقی، نارون، زرشک، رز، بید نرک، زبان گنجشک دارند .

مسول دفع آفات منطقه 1 در ادامه اظهار کرد: سفید بالک ها به رنگ زرد جذب می شوند بنابر این درفضاهایی که از رنگ زرد زیاد استفاده می شود این حشرات زیاد دیده می شوند همچنین از چالش های کنترل این سفیدبالک ها می توان به زندگی و استقرار آفت در پشت برگ ها، نبود امکان رویت مراحل اولیه زندگی با چشم معمولی، سرعت تکثیر فراوان و فاقد مرحله دیاپوز( استراحت) اشاره کرد.

میزبان مناسب و کم کردن دشمن های طبیعی عوامل مهم ازدیاد سفید بالک‌ها

وی همچنین به بعضی از کارها اجرایی و اقداماتی که باید جهت مهار این آفات انجام داد اشاره کرد و گفت: پایش ازطریق آگاهی مستمر و منظم اوضاع جمعیتی، تقسیم نواحی به زون های مشخص، ردیابی مناسب و راه اندازی کارت ها و نوارهای زرد چسبنده به صورت محدود جهت محک و کنترل، تشکیل جلسات تخصصی، تشکیل کارگروه تخصصی، پایش، آب شوری، سم پاشی و ساختن فرهنگ از جمله اقداماتی است که می توان جهت کم کردن این آفات انجام داد.

مهرشاهی همچنین به کارگیری مدیریت و کنترل تلفیقی ( IPM) در این خصوص مهم دانست و گفت: جمع آوری کامل برگ درختان به خاص توت و استفاده نکردن از آن ها به عنوان خاک برگ، روغن پاشی زمستانه ، بررسی دقیق آلودگی برگ درختان، جلوگیری و ممانعت از استفاده از کودهای شیمیایی از جمله اقداماتی است که در بحث مدیریت کنترل تلفیقی اهمیت دارد.

مسول دفع آفات منطقه ۱ پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: پیدا کردن میزبان مناسب توت و زیتون، کم کردن یا نبود دشمن های طبیعی، تغییرات اکوسیستم به نفع آفات و به ضرر د

وی در آخر صحبت هایش نیز به مبارزه بیولوژیک با این آفت ها اشاره و اظهارکرد: کفشدوزک ها، زنبورهای پارازیتوئید ، مگس شکارگر سفید بالک و کنه های شکارگر نیز می توانند این آفت را کنترل کنند.

در ادامه این نشست امیر محسنی امین – عضو هیات علمی شرکت آموزش تحقیقات و ترویج جهاد کشاورزی – گفت: آفت یا pest در نظر کلی به معنی یک موجود زیان بخش است ولی در کشاورزی مشمول بر کلیه عوامل زنده و غیر زنده است که به محصول صدمه می زند و خسارت هایی به صورت کم کردن کمی و کیفی در محصول ظاهر می شود.

میزبان مناسب و کم کردن دشمن های طبیعی عوامل مهم ازدیاد سفید بالک‌ها

وی همچنین در ادامه صحبت هایش به تاریخچه مدیریت تلفیقی آفات(IPM) اشاره و اظهارکرد: IPM تلفیقی از روش های متفاوت کنترل آفت با نشانه حفظ محیط زیست، حمایت از دشمن های طبیعی و استفاده از روش های کنترلی سازگار با محیط زیست است به طوری که اگر ناچار به استفاده از سموم شیمیایی بودیم باید غلظت سم و دفعات سم پاشی به گونه ای باشد که حداقل تلفات را به دشمن های طبیعی و حداقل آلودگی را به محیط زیست داشته باشد.

این عضو هیات علمی شرکت آموزش تحقیقات و ترویج جهاد کشاورزی اضافه کرد: سه اصل مهم در مدیریت تلفیقی آفات مشمول بر داشتن آشنایی واطلاعات کافی از زیست بوم منطقه ، تسلط بر روش های بررسی و تخمین انبوهی آفت و شناسایی و تسلط مورد نیاز بر روش های متفاوت مهار آفت است.

امیر محسنی امین در آخر صحبت هایش گفت: مطالعه روی آفت مورد نظر از طریق رفتارشناسی ، مطالعه روی محصول مورد نظر از طریق تراکم گیاه ، بررسی تنوع گیاهی، مطالعه تاثیر آفت بر محصول مورد نظر و در نهایت مطالعه مدل های دقیق و مطمئن جهت تخمین جمعیت آفت از اهمیت بالایی جهت مهار آفات برخوردار است.

واژه های کلیدی: طبیعی | کنترل | میزبان | استفاده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs